Hem » L-Garage Foton » L-Garget foton
Lagat krön.jpg
Lagat krön.jpg
Pågjuten pelare.jpg
Pågjuten pelare.jpg
Pågjutningen är till för att öka avståndet till armeringen.
Miljöstation
Miljöstation
Tak. Efter och före tvättning.
Tak. Efter och före tvättning.
Tvättvattnet ligger inom kommunens miljökvalitetsnorm.
Uppgrävd långsida
Uppgrävd långsida
Isolering utevägg
Isolering utevägg
Anslutning Tak till utlopp
Anslutning Tak till utlopp
Friläggning pelare.
Friläggning pelare.
Inga förhöjda värden på miljöfarliga ämnen i asfalten.
Vattenbilad pelare
Vattenbilad pelare
Pågjutning pelare
Pågjutning pelare
Reparation småskador
Reparation småskador
Lagade småskador
Lagade småskador
Pågjutning vägg
Pågjutning vägg
Skador krön
Skador krön
Skador Mittenpelare
Skador Mittenpelare
Säkrad
Säkrad