Protokoll

Musserongången Samfällighetsförening

Protokoll Styrelsemöten 2020

 

1:  200115


2: 200219


3: 200318


4: 200416


5: 200514


6: 200611


Kallelse till årsstämma 2020


                               OBS!

Årsstämma kommer att hållas utomhus på ”Pärlantomten

den 20 aug 2020 kl 19:00.

Kallelse till detta kommer att skickas ut.

Dock kan läget förändras utifrån COVID-19.


Protokoll Styrelsemöten 2019

 

 1:  190114


 2: 190211


 3: 190311


 4: 190402


 5: 190506


 6: 190604


 7: 190813


 8: 190911


 9: 191009


10: 191114


Protokoll årsstämma 2019

Protokoll extra årsstämma 2019


Förvaltnings berättelse 2018

Resultat & balansräkning 2018

Budget 2019

Kallelse till årsstämma 2019       

Revisionsberättelse  2018

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Historik


Äldre dokument som protkoll etc. i *.zip format


Protokoll etc. för 2018


Protokoll etc. för 2017


Protokoll etc. för 2016


Protokoll etc. för 2015


Protokoll etc. för 2014


Protokoll etc. för 2013


Protokoll etc. för 2012 


Protokoll etc. för 2011

Copyright 2017 © All Rights Reserved

                                       Calocybe gambosa, Vårmusseron     Foto: Naturhistoriska riksmuseet