Styrelsen

Musserongången Samfällighetsförening

MSF styrelse 2019/21:

 

Jacob Strandell          Ordförande            js@musseron.se         vald till 2020

 

Arne Hyppönen          Vice orförande     ah@musseron.se        vald till 2020

 

Thomas Andersson    Sekreterare            ta@musseron.se         vald till 2021

 

Johan Björklund         Kassör                   jb@musseron.se         vald till 2021

 

Hans Ståhl                   Ledamot                hs@musseron.se        vald till 2021

 

Joakim Färjemark      Suppleant              jf@musseron.se         vald till 2020


Pegman Zand               Suppleant             pz@musseron.se        vald till 2020

 

 

Revisor  och  Revisorsuppleant:

Björn Lindrot

Katarina Nilsson

 

Valberedning:

Mikael Harnesk   Mrg 146

valberedning@musseron.se


-

Markrepresentant Lars Karlsson 087125824@comhem.se


 

Webmaster: Arne Hyppönen   ah@musseron.se

                                           Lepista personata, Höstmusseron Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Copyright 2017 © All Rights Reserved