En liten videosnutt som visar hur inre garaget ser ut just nu.

Information laddning elbil.
Nyttjanderättsavtal Laddbox Mrg-Medlem
Beställningsblankett Laddbox Zaptec Pro
Zaptec Pro produktblad
Prisbild Laddbox Zaptec Pro

Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av våra gemensamhetsanläggningar. Anläggningen omfattar garage, parkeringsplatser och cykelförråd.

Styrelsen arbete styrs av anläggningsbeslutet och stadgar (båda finns i menyn under information).

Ordinarie stämma ska hållas i april månad.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Ytterligare information

 

Dessutom finns i Krusboda två stora gemensamma samfälligheter som servar samtliga fastigheter i Krusboda

ASK (AnläggningsSamfälligheten Krusboda), har hand om gemensamma installationer så som lekplatser, badet, VA-ledningar samt gångvägar med tillhörande belysning i hela Krusboda: www.skckrusboda.se

Här felanmäl trasig gatubelysning.


Antennföreningen som förmedlar och underhåller vårt fibernät med tillhörande TV-utbud: www.krusboda.org

__________________________________________________________