Musserongångens Samfällighet (MSF) är vår garage- och förrådssamfällighet. Det är den som ansvarar våra garage och förråd för samtliga 253 fastighetsandelar (varav Tyresö kommun innehar 5 andelar).

Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av våra gemensamhetsanläggningar. Anläggningen omfattar garage, parkeringsplatser och cykelförråd.

Styrelsen arbete styrs av anläggningsbeslutet och stadgar (båda finns i menyn under information).

Ordinarie stämma ska hållas i april månad. (Stämman 2021 har ännu inte hållits p.g.a. rådande omständigheter).

Ytterligare information

Dessutom finns i Krusboda två stora gemensamma samfälligheter som servar alla fastigheter i Krusboda

ASK (AnläggningsSamfälligheten Krusboda), har hand om gemensamma installationer så som lekplatser, badet, VA-ledningar samt gångvägar med tillhörande belysning i hela Krusboda: www.ask-krusboda.se


Antennföreningen som förmedlar och underhåller vårt tv- bredbandsnät: www.krusboda.org

__________________________________________________________