BLÅ FJÄRRKONTROLL
De blå fjärrkontrollerna måste omprogrammeras. Systemet tappade minnet för dessa p.g.a. långt spänningsfall.
Lägg fjärrkontrollen i föreningens brevlåda (längst ned i det inre garaget) med namn och adress så ombesörjer vi omprogrammering.
Gäller endast rullgrinden, inte vikporten. Dokumentation saknas hur programmera denna.
Alternativet är att skaffa en ny, lite modernare fjärrkontroll.
Hur beställa se HÄR.

PARKERINGSTILLSTÅND
Styrelsen önskar att de av er som har fysiska tillfälliga parkeringstillstånd återlämnar dessa till föreningen antingen i samband med invigningen alt i föreningens brevlåda inne i N garaget snarast möjligt efter att ni parkerat er bil i garaget igen.

Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av våra gemensamhetsanläggningar. Anläggningen omfattar garage, parkeringsplatser och cykelförråd.

Styrelsen arbete styrs av anläggningsbeslutet och stadgar (båda finns i menyn under information).

Ordinarie stämma ska hållas i april månad.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Ytterligare information

 

Dessutom finns i Krusboda två stora gemensamma samfälligheter som servar samtliga fastigheter i Krusboda

ASK (AnläggningsSamfälligheten Krusboda), har hand om gemensamma installationer så som lekplatser, badet, VA-ledningar samt gångvägar med tillhörande belysning i hela Krusboda: https://www.ask-krusboda.se/

Här hittar ni felanmälan för trasig gatubelysning.


Antennföreningen som förmedlar och underhåller vårt fibernät med tillhörande TV-utbud: https://www.skckrusboda.se/

__________________________________________________________