I Krusboda finns det två stora gemensamma samfälligheter som servar alla fastigheter i Krusboda

ASK (AnläggningsSamfällighetenKrusboda), har hand om gemensamhetsområden samt gångvägar i hela Krusboda, www.krusboda.org

Antennföreningen som förmedlar och underhåller vårt tv- bredbandsnät via Comhem.

Dessutom har varje gång en egen sk “garagesamfällighet” och Musserongångens Samfällighet (MSF) är vår garage- och förrådssamfällighet. Det är vi som underhåller våra garage och förråd för samtliga 253 fastighetsandelar (varav Tyresö kommun innehar 5 andelar).

Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning. Anläggningen omfattar garage, parkeringsplatser, förråd, elektriska installationer och erforderliga uttag för motorvärmare.

Styrelsen arbete styrs av anläggningsbeslutet.

__________________________________________________________