Inför renoveringen av N garaget

Planerad start, mars 2023

 Vi önskar nu förstå ert behov av tillfälliga parkeringsplatser.
Endast förmedlemmar med parkering i N-garaget

Gå in direkt via länken: Parkering.musseron.se

fyll i er önskan (Vi har tyvärr begränsat med tillfälliga platser)

  • Svara senast 8/1 – 2023
  • Kontakta styrelsen via mejl om du behöver en papperskopia

(För att underlätta vår handläggning så kommer vi i första hand hänvisa till den digitala enkäten)

Hälsningar Styrelsen

 

 

Musserongångens Samfällighet (MSF) är vår garage- och förrådssamfällighet. Det är den som ansvarar våra garage och förråd för samtliga 253 fastighetsandelar (varav Tyresö kommun innehar 5 andelar) .

Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av våra gemensamhetsanläggningar. Anläggningen omfattar garage, parkeringsplatser och cykelförråd.

Styrelsen arbete styrs av anläggningsbeslutet och stadgar (båda finns i menyn under information).

Ordinarie stämma ska hållas i april månad.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Ytterligare information

 

Dessutom finns i Krusboda två stora gemensamma samfälligheter som servar samtliga fastigheter i Krusboda

ASK (AnläggningsSamfälligheten Krusboda), har hand om gemensamma installationer så som lekplatser, badet, VA-ledningar samt gångvägar med tillhörande belysning i hela Krusboda: www.skckrusboda.se

Här felanmäl trasig gatubelysning.


Antennföreningen som förmedlar och underhåller vårt fibernät med tillhörande TV-utbud: www.krusboda.org

__________________________________________________________