Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av våra gemensamhetsanläggningar. Anläggningen omfattar garage, parkeringsplatser och cykelförråd.

Styrelsen arbete styrs av anläggningsbeslutet och stadgar (båda finns i menyn under information).

Ordinarie stämma ska hållas i april månad.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Ytterligare information

 

Dessutom finns i Krusboda två stora gemensamma samfälligheter som servar samtliga fastigheter i Krusboda

ASK (AnläggningsSamfälligheten Krusboda), har hand om gemensamma installationer så som lekplatser, badet, VA-ledningar samt gångvägar med tillhörande belysning i hela Krusboda: https://www.ask-krusboda.se/

TREASIG BELYSNING i området: Klicka här för felanmälan


Antennföreningen som förmedlar och underhåller vårt fibernät med tillhörande TV-utbud: https://www.krusboda.tv/

__________________________________________________________