Varje fastighet har rätten att nyttja en parkeringsplats. Hyrda parkeringsplatser ingår inte i denna rättighet och övergår inte till ny ägare. Avtalet upphör omedelbart när hyresgästen flyttar från Musserongången