Hem » L-Garage Foton » L-Garget foton
Uppsatt laddare.jpg
Uppsatt laddare.jpg
Gräsmattan lite tillstökad.jpeg
Gräsmattan lite tillstökad.jpeg
Lite Grönt efter grävningen.jpg
Lite Grönt efter grävningen.jpg
Dagvatten Renoverad.jpeg
Dagvatten Renoverad.jpeg
Dränering återfyllning.jpeg
Dränering återfyllning.jpeg
Dränering mot Blomkärrsvägen.jpeg
Dränering mot Blomkärrsvägen.jpeg
Dränering.jpeg
Dränering.jpeg
Hörn Vatteninträngning.jpeg
Hörn Vatteninträngning.jpeg
Pelare stöttning.jpeg
Pelare stöttning.jpeg
Pelare vattenbilad.jpeg
Pelare vattenbilad.jpeg
Väggskada.jpeg
Väggskada.jpeg
Yttervägg skador.jpeg
Yttervägg skador.jpeg
Ny Pelarbelysning LED.jpg
Ny Pelarbelysning LED.jpg
Ny Takbelsysning LED.jpg
Ny Takbelsysning LED.jpg
Rörelsesensor.jpg
Rörelsesensor.jpg
Tänder garaget under 15 minuter.
Lagat krön.jpg
Lagat krön.jpg
Miljöstation
Miljöstation
Tak. Efter och före tvättning.
Tak. Efter och före tvättning.
Tvättvattnet ligger inom kommunens miljökvalitetsnorm.
Nymålat tak.jpg
Nymålat tak.jpg
Färgen skyddar betongen från karbonatisering förorsakad av koldioxid och från förvittring förorsakad av fukt.
Uppgrävd långsida
Uppgrävd långsida
Isolering utevägg
Isolering utevägg
Anslutning Tak till utlopp
Anslutning Tak till utlopp
Friläggning pelare.
Friläggning pelare.
Inga förhöjda värden på miljöfarliga ämnen i asfalten.
Vattenbilad pelare
Vattenbilad pelare
Höjdmålning.JPG
Höjdmålning.JPG
Pågjutning pelare
Pågjutning pelare
Pågjuten pelare.jpg
Pågjuten pelare.jpg
Pågjutningen är till för att öka avståndet till armeringen.
Reparation småskador
Reparation småskador
Nordea ställer i ordning.JPG
Nordea ställer i ordning.JPG
Lagade småskador
Lagade småskador
Pågjutning vägg
Pågjutning vägg
Skador krön
Skador krön
Skador Mittenpelare
Skador Mittenpelare
Säkrad
Säkrad
Nymålad pelare.jpg
Nymålad pelare.jpg
Färgen skyddar betongen från karbonatisering förorsakad av koldioxid och från förvittring förorsakad av fukt.
Nymålad vägg.jpg
Nymålad vägg.jpg
Färgen skyddar betongen från karbonatisering förorsakad av koldioxid och från förvittring förorsakad av fukt.
Potthålsreparation.jpg
Potthålsreparation.jpg
Pelare asfalterad.jpg
Pelare asfalterad.jpg
Nya rör.jpg
Nya rör.jpg
Samling målning.JPG
Samling målning.JPG
På G.JPG
På G.JPG
Skavskydd.JPG
Skavskydd.JPG
För att skydda den nymålade väggen. Inte buskarna!
Balansering.JPG
Balansering.JPG
Finlir.JPG
Finlir.JPG
Klottersanering.JPG
Klottersanering.JPG
Linjemålning.JPG
Linjemålning.JPG
Dosa med kablage.jpg
Dosa med kablage.jpg
Förberedelse för eventuell laddning.
Inre garaget Övesikt.jpg
Inre garaget Övesikt.jpg
Montering hålkärl.jpg
Montering hålkärl.jpg
Linjerna förbättrade.jpg
Linjerna förbättrade.jpg
Målning Efter - Före.jpg
Målning Efter - Före.jpg
Målning 2a.jpg
Målning 2a.jpg
Målning 2.jpg
Målning 2.jpg
Hg lampor bytes mot LED.jpg
Hg lampor bytes mot LED.jpg
LED-Belysning.jpg
LED-Belysning.jpg
Brandsensor.jpg
Brandsensor.jpg
Vid eventuell brand så öppnas rullportarna automatisk.
Säkringsskåp.jpg
Säkringsskåp.jpg
Säkringsskåp till laddboxar med Typ B jordfelsbrytare