Hyresavtal

Avtalet gäller från den 1 i månaden tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader, räknat från första månadsskifte efter uppsägningen.
Hyran betalas förskottsvis, vid utebliven betalning får Musserongångens Samfällighetsförening omedelbart säga upp avtalet. Det upphör då att gälla vid följande månadsskifte.
Man kvitterar till sig en nyckel och betalar sedan en avgift på 150 kr/mån, för att få ha sin MC eller kanot i dessa förråd. Byte internt mellan medlemmar är endast tillåtet via styrelsen på hyrparkering@musseron.se

Hyresavtalet finns i sin helhet här

Uppsägning av hyresavtal görs via denna blankett som fylls i och skickas med e-post till hyrparkering@musseron.se eller till föreningens kassör (se kontaktuppgifter på blanketten).

Kö för MC & kanot förråd

Anmälan till kön görs i nedanstående formulär eller via epost till hyrparkering@musseron.se.

Ditt mail med datum blir bevis på anmälan och du förs in i kön nedan. Du behöver specificera var du vill ha plats t ex:

– MC-garage L förråd nr 308 , F19 och Garage 777.
– MC-garage N förråd nr 13 (nedre), 14 och 21 (övre) samt i 16 (mellan).
– Kanotförråd nr 16 i garage N samt 3MC & 3 Kanot platser i förråd F19 på L   

  När en plats blir ledig så går frågan till den som är högst upp på listan som har motsvararande önskan, om vederbörande svarar nej till den platsen så tas personen bort från kön och får söka om på nytt.

  Nyckeln till kösystemet är datum + en bokstav t.ex. 2019-04-06:A


  DatumPlatsAnm
  2023-05-21:AL 308MC
  2024-06-29:1N/SamtligaMoped

  Kanot
  Inga platser lediga.

  DatumPlatsAnm
  2022-10-30:1F19