Förberedande dokumentation Bygglov

🢂 Trafikutredning gällande tillfälligt bygglov (avser tillfällig parkering) – Uppdaterad 220309
🢂 Situationsplan tillfällig parkering
🢂 Situationsplan ängen
🢂 Situationsplan trafostationen
🢂 Model
🢂 Dom NJA 1989 s. 291 Anläggning kompletteras.

Kommunens svar gällande bygglov

🢂 Beviljat bygglov 2022-06-13.

🢂 Bekräftelse på inkommen överklagan av godkänt bygglov 2022-06-23.

🢂 Överklagan av Bygglov 2022-06-23.

Bygglovsansökan är p.g.a. ovan uppdaterat med tydligare planer för träd och tänkta p-längor. Svarsdatum för grannhörande är 2022-07-29. 

Alternativ bygglovsansökan enbart gällande ytorna i anslutning till Garage N (som komplettering p.g.a. överklagandet av bygglovet i etapp 1) 

🢂 Markplan Yta 1.

🢂 Situationsplan Yta 1.