2023-03-06
2023-02-06
2023-01-10

 2022-12-14
2022-11-09
2022-10-06
2022-09-07
2022-08-07
2022-06-27
2022-05-24
2022-04-26
2022-03-29
2022-03-07 Extrastämma
2022-02-24
Kallelse extrastämma 2022-03-07
2022-01-31
2022-01-12
Protokoll årsstämma 2022
Kallelse till årsstämma 2022
Förvaltningsberättelse för 2021 och verksamhetsplan 2022
Utfall 2021 och Budget 2022 exkl. renoveringen
2022 Motion1 Avgift MC med svar

2021-12-14
2021-11-23
2021-10-28
2021-09-08
2021-08-12
2021-07-03 Meddelande
2021-06-10
2021-05-27
2021-05-11
2021-03-29
2021-03-01
2021-01-25


Dokument årsstämma 2021

Protokoll årsstämma 2021
Valberedning – Ny kassör
Kallelse till årsstämma 2021
Förvaltningsberättelse för 2020 och verksamhetsplan 2021

Utfall 2020 och Budget 2021
Motion, överlåtelse garageportar
Protokoll konstituerande möte 2021-11-10

 

2020-12-17
2020-11-19
2020-10-22
2020-09-24
2020-08-13
2020-06-11
2020-05-14
2020-04-16
2020-03-18
2020-02-19
2020-01-15

Protokoll årsstämma 2020
Kallelse till årsstämma 2020
Förvaltningsberättelse för 2019 och verksamhetsplan 2020
Motion 1 med svar
Protokoll konstituerande möte 2020-08-20

 

2019-11-14
2019-10-09
2019-09-11
2019-08-13
2019-06-04
2019-05-06
2019-04-02
2019-03-11
2019-02-11
2019-01-14

Protokoll årsstämma 2019
Protokoll extra årsstämma 2019
Kallelse till årsstämma 2019

Budget 2019
Förvaltningsberättelse för 2018 och verksamhetsplan 2019
Resultat- & Balansräkning 2018

Klicka här för att hämta samtliga dokument för år 2019

 

 

Historik (nedanstående äldre protokoll hämtas i *.zip-format)