Garageansvariga
Garage L: Robert Gille 08-770 37 34, Mrg:47
Garage N: Uwe Loerzer 073-092 05 93 Mrg:118

Felanmälan görs till ovanstående personer eller via felanmälan här på hemsidan.
Formulär för felanmälan hittar du här.

Fjärrkontroll till garage
Kontakta Robert Gille ,Tele: 08-770 37 34, Mrg:47

Uppge vilket garage samt vilka portar som kontrollen ska fungera till. Fjärrkontrollen programmeras efter beställning.

Pris: 1122,50 kr/st och betalning sker i förskott till PG: 816494-9
Kvitto uppvisas vid uthämtning av fjärrkontroll.

Borttappad/trasig fjärrkontroll anmäls till Robert så att dessa kan raderas från systemet (det finns ett begränsat antal platser i systemet).

Öppna grindar/portar med hjälp av din telefon
Det går att öppna grindarna samt portarna i både garage N och L via telefon (kostnadsfritt vanligt samtal) eller via en app för smartphone. Instruktioner för detta fås i samband med beställning.

Varje hushåll får möjligheten att anmäla 2 st telefonnummer som sedan går att ringa ifrån, eller att använda appen för att öppna grindar/portar. Detta görs per mail till: styrelsen@musseron.se vänligen ange:

telefonnummer, adress, efternamn, garage och p-plats i mailet.

När ert telefonnummer är registrerat får ni återkoppling per mail med information om vilket telefonnummer som gäller och ni kan sedan prova funktionen. Tänk på att det kanske är företagsnumret och inte mobilnumret som syns om ni har ett företagsabonnemang och då är det växelnumret som måste anges om samtal ska fungera (spelar ingen roll vid app-användning).

Nycklar till garage och förråd
Kontakta Uwe Loerzer, Tele: 08-712 54 15 Mrg:118

Varje nyckel kostar 350 kr och betalning sker i förskott till PG: 816494-9
Kvitto uppvisas vid uthämtning av nyckel.

Motorvärmare
Plombering av uttag utförs på vårstädningen, kontakta styrelsen i god tid.

Behöver timern bytas ut eller demonteras kan detta i egen regi beställas av en el-firma, arbetet behöver dock först anmälas till styrelsen.

Kontakta styrelsen för mer info.