Musserongångens samfällighetsförening avgift är fastställd (2023) till 5250 kr inkl. moms och fördelas på tre tillfällen under året (1750 kr i mars, 1750 kr i juni och 1750 kr i oktober).

200 kr av avgiften avsätts till föreningens underhållsfond enligt stadgarna

Utöver ovanstående tillkommer 700 kr för medlemmar som har motorvärmaruttag.

För de med plats i de inre garagen tillkommer en avgift på 300 kr för drift och underhåll av de inre portarna.

 

För avgifter gällande ASK och Antenn besök respektive hemsida:

ASK (Anläggnings Samfälligheten Krusboda) www.ask-krusboda.se

 


Samfälligheten Krusboda Centralantenn https://www.krusboda.tv/