Musserongångens samfällighetsförening avgift är fastställd (2024) till 5250 kr och fördelas på tre tillfällen under året (1750 kr i mars, 1750 kr i juni och 1750 kr i oktober). Avgiften är efter beslut under våren från skatteverket momsbefriad.

Första fakturan för 2024 innehöll som bekant moms då föreningen inte hade fått det slutgiltiga beskedet från SKV ännu. Denna moms är nu justerad i bokföringen och kommande fakturor kommer fortsättningsvis vara redovisade utan moms.

200 kr av avgiften avsätts till föreningens underhållsfond enligt stadgarna

Utöver ovanstående tillkommer 700 kr för medlemmar som har motorvärmaruttag.

För de med plats i de inre garagen tillkommer en avgift på 300 kr för drift och underhåll av de inre portarna.

 

För avgifter gällande ASK och Antenn besök respektive hemsida:

ASK (Anläggnings Samfälligheten Krusboda) www.ask-krusboda.se

 


Samfälligheten Krusboda Centralantenn https://www.krusboda.tv/