Musserongångens samfällighetsförening avgift är fastställd (2023) till 5250 kr inkl. moms och fördelas på tre tillfällen under 2023 (1500 kr i mars, 1875 kr i juni och 1875 kr i oktober).

Utöver ovanstående tillkommer 400 kr för medlemmar som har motorvärmare och 300 kr för de som har plats inne i centralgaraget som en engångskostnad.

 

För avgifter gällande ASK och Antenn besök:

ASK (Anläggnings Samfälligheten Krusboda) www.ask-krusboda.se

Avgiften á 6150:- debiteras med förfallodagarna 30 april, 31 maj och 30 september

 


Antennföreningen https://www.skckrusboda.se/

Avgiften á 2400:- debiteras med förfallodag 31 Juli,